Marka ve Patent Vekilliği Kurs Programı-2011 (Hafta sonu- 40 saat)*

 

 Marka ve Patent Vekilliği Kurs Programı - 2011 

Sınav Tarihi

26 Kasım 2011 Cumartesi

ADANA              Kurs Programı

15-16, 22-23, 29-30 Ekim 2011 (6 gün)

 

İSTANBUL         Kurs Programı

12-13, 18-19-20 Kasım 2011 (5 gün)

Ders Saatleri

09.00 – 18.00

Kurs İçeriği

1.     Fikri, Sınai ve Ticari Haklar (4 saat)

2.     Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ( 4 saat)

3.     Marka (8 Saat)  

4.     Patent ve Faydalı Modeller (8 saat)

5.     Endüstriyel Tasarım (4 saat)

6.     Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (4 saat)

7.     Ekonomi, İşletme Bilgisi (8 saat)

8.     Türkçe (4 saat)

9.    Matematik (4 saat)

Kurs Süresi

Adana - 6 gün 48 saat

İstanbul - 5 gün 40 saat

Eğitmenler

Ø Prof. Dr. Fatih BİLGİLİ (Marka ve Patent Mevzuatı)

Ø Hüseyin Düzgün (Ekonomi-İşletme)

Yer

ADANA – ÖZGÜN KARİYER Seminer Salonu 

İSTANBUL – BEYOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ Toplantı Salonu -  Meşrutiyet Cad. No: 3/2

                      Galatasaray / Beyoğlu

Ücret*

Adana –  700.-TL (Peşin) 800.-TL (Taksitli)

İstanbul - 700.-TL (Peşin) 800.-TL (Taksitli)  

*Eğitim ücretine KDV, Eğitim Notları Dahildir. Kredi kartına 4 taksit yapılır.  Kontenjan 40 kişi ile sınırlıdır.

Banka Bilgileri

T. İş Bankası Toros / Adana Şubesi
Şube Kodu: 6016
Hesap No: 0350084
IBAN: TR750006400000160160350084

Şirket Ünvanı: ÖZGÜN KARİYER ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

 

Kimler Patent / Marka Vekili Olabilir?

5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun‘un 30. maddesine göre; Enstitü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan kişiler aşağıda nitelikleri belirtilen gerçek veya tüzel kişilerdir. Gerçek kişi olan vekillerin aşağıdaki vasıflara sahip olması şarttır.
• Türk vatandaşı olmak,
• Fiil ehliyetine sahip bulunmak,
• Türkiye’de ikamet etmek,
• Yüz kızartıcı bir suçtan mahkumiyeti bulunmamak,
• En az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,
• Enstitü tarafından, yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan Vekillik Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmak,
• Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen miktarda, mesleki sorumluluk sigortası yaptırmış olmak.
Tüzel kişi olan vekillerin, vekil vasıflarına haiz, gerçek kişiler tarafından temsil edilmeleri şarttır. Vekillik Yeterlik Sınavı, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı iki yılda bir yapılır. Hem patent hem de marka vekilliği yapabilmek için her iki sınavda da başarılı olmak zorunludur. Patent vekilleri ve marka vekilleri, Enstitü tarafından ayrı ayrı tutulacak sicillere kayıt edilir. Vekiller bu kanun ve diğer sınai haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil eder, danışmanlık yapar ve sınai hakların korunması için Enstitü nezdinde gerekli girişimlerde bulunur ve işlemleri yürütürler. Vekiller, Enstitü nezdinde ilgili kişilerin haklarının tesisi, korunması ve bunlarla ilgili olarak idare ile her türlü ilişkilerin temini, tesisi ve yürütülmesi ile yükümlüdür. Vekiller hakkında Borçlar Kanunu’nun vekalet ile ilgili hükümleri uygulanır.

Patent ve Marka Vekilleri Sınavı

Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip olacak patent ve marka vekilleri sınavı Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu'nca belirlenecek tarihte iki yılda bir yapılır. Vekillik sınavını kazanmış; ancak vekillik yapmak istemeyenler (vekillik sınavını kazanmış olmalarından ötürü) kazanılmış hakları saklı olduğundan istedikleri zaman vekillik sicil kaydını yaptırabilirler.

Adaylarda Aranan Nitelikler

• Patent ve marka vekilliği sınavına başvuracak adayların,aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:
• Türk vatandaşı olmak,
• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
• Türkiye'de ikamet etmek,
• Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak,
• En az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarının birinden mezun olmak.

Başvuruda İstenecek Belgeler

Sınava başvuracak adaylardan istenen belgeler, başvuru yeri, sınav tarihi ve diğer hususlar Enstitü tarafından yapılacak sınav duyurusunda belirtilir.

Sınavın Duyurulması

Sınava katılma koşulları, sınav başvuru ücreti, sınav konuları, son başvuru tarihi ve başvuru yeri, sınavın başlama tarihinden en az iki ay önce Resmi Gazete ile en az bir kez ilan edilir.Bunun yanı sıra Türk Patent Enstitüsü Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'na yapılacak sınavla ilgili yazılı başvurular da sınav tarihinin Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine müteakiben yazılı olarak cevaplandırılır. Ayrıca Türk Patent Enstitüsü'nün web sayfasında da yayımlanır.Başvuru ve kayıt süresinin, sınavın başlama tarihinden en az on gün önce tamamlanacak şekilde tesbiti esastır. Başvuruda İstenecek Belgeler Sınava katılmak isteyen adaylar; başvuru dilekçeleri ile başvuruda istenen belgeleri,ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, gösterilen adrese teslim etmek zorundadırlar. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuruda istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir: • Noter onaylı nüfus cüzdanı örneği,
• İkametgah belgesi,
• En az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olduğuna dair diploma veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğini kabul eden belgenin aslı veya noter onaylı sureti).
• Savcılıktan alınmış sabıka kaydı,
• Özgeçmiş,
• Dört adet 4,5x6 cm boyutunda fotoğraf,
• Fiil ehliyetine sahip olduğuna dair sağlık raporu,
• Sınav başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslı.
Komisyon, sınava kabul edilecek adaylar için fotoğraflı sınava giriş belgesi düzenler. Sınav giriş belgeleri adaylara gönderilir.
Patent marka vekilliği sınavı iki senede bir yapılmaktadır. Sınav yapılmadan önce web sitemizde duyurusu yapılacak ayrıca duyuru e-bülten üyelerine de gönderilecektir. Web sitemizin ana sayfasından e- bültenimize üye olduğunuz taktirde duyuruları e postanızdan takip edebilirsiniz.

Sınavın Şekli ve Konular

Sınav, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı olmak üzere iki yılda bir yazılı (test) olarak yapılır. Sınavda, sınai mülkiyet ile ilgili olan sınai mülkiyet konularını kapsayan uluslararası anlaşmalar, sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalara ilişkin sorular sorulur. Sınavla ilgili dokümanlar, Enformasyon ve Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilebilir. Ayrıca, adaylardan sınai mülkiyetle ilgili bir konuda kompozisyon yazmaları istenir.
   • Marka vekilliği yeterlik sınavları yazılı olarak test şeklinde yapılır. Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerir:
    - Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuat ve uygulamalar %55
    - Medeni Hukuk; başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri,
    - Borçlar Hukuku; vekalet akdi hükümleri,
    - Ticari İşletme Hukuku; tacir, ticaret sicili, ticaret ünvanı ve işletme adı,
    - Haksız rekabet hükümleri %15
    - Türkçe ve sayısal ilişkiler %15
    - Marka vekilliği yeterlik sınavı için; ekonomi ve işletme ile ilgili temel bilgiler, Türkiye Ekonomisi ve güncel konular %15
  • Patent vekilliği yeterlik sınavları yazılı olarak test şeklinde yapılır. Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerir:
    - Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuat ve uygulamalar %55
    - Medeni Hukuk; başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri,
    - Borçlar Hukuku; vekalet akdi hükümleri,
    - Ticari İşletme Hukuku; tacir, ticaret sicili, ticaret ünvanı ve işletme adı,
    - Haksız rekabet hükümleri %15
    - Türkçe ve sayısal ilişkiler %15
    - Patent vekilliği yeterlik sınavı için; mühendislikle ile ilgili temel konular, teknolojik yenilikler, ekonomi ve işletme ile ilgili temel bilgiler, Türkiye Ekonomisi ve güncel konular %15

 

Patent ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil Yönetmeliği (PDF) ( 25.07.2007)